JS一维数组转化为三维数组方法

有人提问想要将一维数组转化为三位数组的需求,下面就给提问的的小伙伴安排上

下面是后端同学返给我们的一维数组数据格式:

    [{
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '10', '配置': '512'
    },
    {
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '10', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '11', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'xiaomi', '机型': '11', '配置': '64'
    },
    {
      '品牌': 'iPhone', '机型': '10', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'iPhone', '机型': '11', '配置': '64'
    },
    {
      '品牌': 'iPhone', '机型': '12', '配置': '64'
    },
    {
      '品牌': 'honor', '机型': '4', '配置': '256'
    },
    {
      '品牌': 'honor', '机型': '5', '配置': '128'
    },
    {
      '品牌': 'honor', '机型': '6', '配置': '128'
    }];

下面是我们想要转化的数据格式(转化成三维数组 第一层级为品牌、第二层级为型号、第三层级为配置)

   [
      {
        "value": "xiaomi",
        "label": "xiaomi",
        "children": [
          {
            "value": "10",
            "label": "10",
            "children": [
              {
                "value": "512",
                "label": "512"
              },
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "11",
            "label": "11",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              },
              {
                "value": "64",
                "label": "64"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "value": "iPhone",
        "label": "iPhone",
        "children": [
          {
            "value": "10",
            "label": "10",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "11",
            "label": "11",
            "children": [
              {
                "value": "64",
                "label": "64"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "12",
            "label": "12",
            "children": [
              {
                "value": "64",
                "label": "64"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "value": "honor",
        "label": "honor",
        "children": [
          {
            "value": "4",
            "label": "4",
            "children": [
              {
                "value": "256",
                "label": "256"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "5",
            "label": "5",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          },
          {
            "value": "6",
            "label": "6",
            "children": [
              {
                "value": "128",
                "label": "128"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]

首先我们定义一个arr变量接收我们的一维数组,然后将arr作为参数传递给我们转化数组的函数,函数返回的就是我们最终的三维数组了

下面就是我们的arrConversion源码:

    arrConversion (arr) {
      let keys = Object.keys(arr[0])
      let level1 = keys[0]//获取一级属性名称
      let level2 = keys[1]//获取二级属性名称
      let level3 = keys[2]//获取三级属性名称
      let list = Array.from(new Set(
        arr.map(item => {
          return item[level1]
        })))
      let subList = []
      list.forEach(res => {
        arr.forEach(ele => {
          if (ele[level1] === res) {
            let nameArr = subList.map(item => item.value)
            if (nameArr.indexOf(res) !== -1) {
              let nameArr2 = subList[nameArr.indexOf(res)].children.map(item => item.value)
              if (nameArr2.indexOf(ele[level2]) !== -1) {
                subList[nameArr.indexOf(res)].children[nameArr2.indexOf(ele[level2])].children.push({
                  value: ele[level3],
                  label: ele[level3],
                })
              } else {
                subList[nameArr.indexOf(res)].children.push({
                  value: ele[level2],
                  label: ele[level2],
                  children: [{
                    value: ele[level3],
                    label: ele[level3],
                  }]
                })
              }
            } else {
              subList.push({
                value: res,
                label: res,
                children: [{
                  value: ele[level2],
                  label: ele[level2],
                  children: [{
                    value: ele[level3],
                    label: ele[level3],
                  }]
                }]
              })
            }
          }
        })

      })
      return subList

    }

输出结果正确:

1. 本站所有资源来源于用户分享和网络转载,如有侵权请联系站长删除!
2. 分享目的仅供大家学习参考,源码类您必须在下载后24小时内删除!
3. 不得使用于非法商业用途,不得违反国家法律。否则后果自负!
4. 本站提供的源码、模板、插件等等其他资源,都不包含技术服务请大家谅解!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!

917资源网 » JS一维数组转化为三维数组方法

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情